Garantija

Mes, VESIDA, esame įsitikinę savo naudojamų medžiagų ir iš jų gaminamų spintų, pertvarų, drabužinių, todėl klientams teikiame išskirtinę garantiją.

UAB “VESIDA” prekių kokybė atitinka įprastai tokio pobūdžio prekėms keliamus kokybės reikalavimus, taikomas teisės normas, techninius standartus ir prekių elementų gamintojų technines sąlygas. Garantija galioja Lietuvos teritorijoje.

GARANTIJOS TERMINAI                                    

Fiziniams asmenims:

 • Vesida 1, Vesida 3, Vesida 4 sistemų stumdomųjų durų mechaninių elementų judančioms dalims suteikiama 5 metų garantija.
 • RPS varstomųjų durų mechaniniams elementams suteikiama 5 metų garantija.
 • Vesida 5, Vesida 6 sistemų stumdomųjų durų mechaninių judančioms dalims suteikiama 10 metų garantija.
 • Korpusiniams baldams suteikiama 2 metų garantija.
 • Stumdomų durų švelnaus uždarymo mechanizmams suteikiama 2 metų garantija.
 • LED apšvietimui suteikiama 2 metų garantija.
 • Papildomai įrangai suteikiama prekių gamintojų garantija tokiam laikotarpiui, kuris numatytas šių prekių garantiniuose dokumentuose.

Juridiniams asmenims:                                                                          

 • Stumdomųjų durų mechaninių elementų judančioms dalims suteikiama 2 metų garantija.
 • Kitiems gaminiams suteikiama 6 mėnesių garantija.

Garantinio aptarnavimo atveju UAB “VESIDA” savo sąskaita taiso, tiekia ir keičia defektines prekes ir/ar jų dalis.                                                                                     

GARANTIJOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 • Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
 • Garantija galioja visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, nurodytoms Užsakymo specifikacijoje (forma 08F01).
 • Natūralaus medžio tekstūros ar atspalvio nevienodumai, šakų sandaros nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 • Garantija nėra taikoma natūraliems medžio ir paviršių pokyčiams, natūraliam nusidėvėjimui, stiklo dūžiui, medžiagos mechaniniams pažeidimams bei nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ar elgesio, dėl trečiųjų asmenų ar naminių gyvūnų įsikišimo (pažeidimų ir pan.), užteršimo, nelaimingų ar nenugalimos jėgos aplinkybių poveikiui.
 • Garantija nėra taikoma, kai prekės eksploatuojamos netinkamomis sąlygomis – patalpose esant dideliems temperatūros ir drėgnumo svyravimams, prekes naudojant aktyvių cheminių medžiagų arba padidinto drėgnumo aplinkoje.

SVARBU ŽINOTI

 • Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
 • Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: PVM sąskaitą-faktūrą, prekių apmokėjimo dokumentus, garantijos sertifikatą.

Saugokite šiuos dokumentus, neišmeskite jų iki garantinio termino pabaigos.

Visada galite mumis pasitikėti!