Gaminio saugumas

Gaminio informacija ir saugumo nurodymai

Naudotojo vadove pateikiamos gairės kaip saugiai ir tinkamai naudotis gaminiu.

PASIRUOŠIMAS

 • Naudotojo vadove pateikiamos gairės kaip saugiai ir tinkamai įrengti baldus ir durų sistemas. Prieš naudojant gaminius, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją.
 • Atkreipkite dėmesį, kad baldus ir durų sistemas surinkti gali tik tinkamai apmokyti, kvalifikuoti specialistai. Būtina griežtai laikytis visų surinkimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Galimi defektai ir kitas pavojus, jeigu nesilaikoma gamintojo nurodymų. Dėl netinkamo pritvirtinimo, kyla pavojus naudotojo saugumui. Gamintojas neprisiima atsakomybės už defektus ir nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo gaminio surinkimo.
 • Jeigu gaminius montuosite savo jėgomis patikrinkite ar visos dalys yra pristatytos ir įsitikinkite, ar nėra matomų transportavimo pažeidimų. Jeigu kuri nors dalis yra pažeista arba trūksta detalių, nedelsiant susisiekite su pardavėju.
 • Eksploatuodami baldus nesilaikant šių baldų naudojimo ir priežiūros taisyklių galite sukelti gaminio pažeidimus bei gedimus bei prarasite teisę į garantinį remontą.

GAMINIO SAUGA

Baldai ir durų sistemos atitinka aukščiausius technikos reikalavimus ir patvirtintas saugos taisykles.

PASKIRTIS

Būtina sąlyga, kad mūsų gaminiai būtų naudojami pagal paskirtį ir būtų profesionaliai sumontuoti pagal mūsų pateiktas montavimo instrukcijas. Visose atitinkamose vietose turi būti tinkamai ir tvirtai surinktos jungiamosios dalys. Montavimo metu jungiamųjų dalių funkcija neturi būti sutrikdyta ar pakeista. Specifiniai sprendimai gali būti priimti tik pasikonsultavus su pardavėju.

Kiekvienas baldų elementas turi savo paskirtį, jis skirtas tam tikrai naudojimo sričiai, todėl baldu naudotis reikia pagal jo funkciją.

NETINKAMAS NAUDOJIMAS

Rizika arba pavojus gali kilti šiais atvejais:

 • durų sistema buvo netinkamai sumontuota arba yra netinkamai prižiūrima;
 • nesilaikyta saugos ir montavimo instrukcijų;
 • po netinkamo įrengimo arba netinkamo tvirtinimo (pavyzdžiui, prie pastato dalių);
 • viršyta didžiausia leistina apkrova. Didžiausia leistina apkrova lentynoms – 20 kg, stalčių dugnui – 10 kg. Bendrą svorį reikia paskirstyti tolygiai visame baldų plote, aukštuose balduose rekomenduojame pirma užpildyti apatines baldų dalis.
 • per stiprūs veiksmai tvirtinant ir korpuso apkrova ar kita papildoma apkrova ant jungiamųjų detalių;
 • baldai ir durų sistemos buvo naudojamos lauke;
 • dalys ar daiktai pateko į uždarymo kraštines arba durų bėgelius naudojantis durimis;
 • baldai ir durų sistemos naudojamos ne pagal paskirtį.

ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jeigu nesivadovaujama šiame naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis.

STUMDOMOSIOS DURYS IR PERTVAROS

Stumdomosios durys ir pertvaros yra skirtos ir sukurtos naudoti patalpose. Durų sistemos buvo sukurtos valdymui rankiniu būdu, jos neskirtos naudoti didesniu greičiu nei ėjimo greitis. Sistemos taip pat sustabdomos rankiniu būdu pasiekus galinę padėtį.

Stumdomų durų metalinius elementus patartina valyti švelniu skudurėliu ir sutepti universaliu tepalu WD-40, kuri nuo metalinių paviršių išsklaido drėgmę, šalina girgždėjimą ir triukšmą, atpalaiduoja užstrigusias dalis, padeda nuvalyti įvairias nuosėdas (tepalus, riebalus), padengia paviršius antikorozine plėvele. Tai padės išsaugoti kasdieną naudojamo baldo funkcionalumą.

Apatinį stumdomųjų durų bėgelį būtina periodiškai išsiurbti dulkių siurbliu nesubraižant bėgelio paviršiaus.

Kreipiamosios yra įrengtos ir durų viršuje, ir apačioje. Bet koks kitas naudojimas, kuris skiriasi nuo konkretaus tinkamo naudojimo, laikomas netinkamu naudojimu.

Naudotojo vadovas:

 • Atidarykite duris naudodami rankenos profilį arba rankeną (pasirinktinai).
 • Lėtai pastumkite duris į atidarymo / uždarymo tašką arba stumdomų durų švelnaus uždarymo mechanizmo aktyvavimo tašką (pasirinktinai).

Pastaba: Saugokite rankas, kad judant stumdomoms durims jos neįstrigtų. Uždarydami ar atidarydami duris niekada neimkite už profilio, naudokite tik rankenos profilį arba rankeną.

Atkreipkite dėmesį į vaikų saugumą. Nepalikite vaikų be priežiūros arti baldų. Durelių, stalčių ir kitų baldų elementų nepalikite atidarytų, nes tai gali kelti pavojų vaikams.

Gedimų ar sutrikimų atveju: uždarykite stumdomas duris ir susisiekite su pardavėju. Naudokite stumdomas duris, kaip nurodyta.

Stumdomosios durys

 

Sulankstomos durys

Sulankstomos durys gali būti naudojamos tik nišose, priekinėse spintelių dalyse ir drabužinėse. Jas draudžiama naudoti dažnai naudojamuose praėjimuose ir avariniuose išėjimuose. Svarbu nepertempti vyrių.

 

Būkite atsargūs ir neužstrikite sulankstomų durų tarpuose.

Eksploatuodami baldus nesilaikant šių baldų naudojimo ir priežiūros taisyklių galite sukelti gaminio pažeidimus bei gedimus bei prarasite teisę į garantinį remontą.

Gaminio informacija ir saugumo nurodymai